Operativna vaja PGD Loka pri Žusmu
Avtor User_Loka   
sobota, 10 maj 2014

Prostovoljno gasilsko društvo Loka pri Žusmu je 26. 4. 2014 ob 15. uri organiziralo in izvedlo večjo operativno gasilsko vajo na gasilski dom v Loki pri Žusmu. Pri izvedbi vaje je sodelovalo sedemdeset gasilcev operativcev iz PGD Loka pri Žusmu, PGD Pristava pri Mestinju, PGD Sveti Štefan in PGD Dobrina. Vajo je vodil domači poveljnik Darko Mikša.

Taktična zamisel vaje je temeljila na vstopanju v objekt, gašenju notranjih požarov ter reševanju in nudenju prve pomoči ponesrečenim. Vaja je bila zelo razgibano zastavljena; v času večje javne prireditve je v dvorani gasilskega doma prišlo do požara v kuhinji, ki se je zelo hitro razširil na večji del doma, predvsem v spodnje prostore. Da je bilo še bolj zanimivo, je v času požara prišlo do neurja, na stopnišče se je podrlo drevo in onemogočilo reševanje ponesrečenih iz dvorane.

Vajo so si ogledali ter analizirali poveljnik GZ Šentjur Martin Cmok, poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah Bogdan Krumpak ter poveljnik celjske regije Bojan Hrepevnik. Vajo so ocenli kot zelo dobro, posebej so pohvalili izredno dobre medsebojne odnose med gasilci omenjenih društev in pripravljenost na medsebojno pomoč v primeru hujše nesreče.

 

 Darko Mikša